Artweger®

Tento projekt bol
realizovaný s podporou

EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvojaInvestícia
do vašej budúcnosti


 
NÁRODNÁ AGENTÚRA pre rozvoj malého a stredného podnikania
 
Názov realizovaného projektu:
Inovatívna vstrekolisovacia technológia ako príležitosť pre zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Artveger, spol s r.o.
Príjmateľ:
Artweger s.r.o., Prešovská 1, 080 06 ĽUbotice
Začatie projektu:
08/2009
Ukončenie projektu:
01/2011
Výška poskytnutého príspevku:
77.995,-EUR


Stará technológia

Nová technológia


 
Tento projekt bol
realizovaný s podporou

EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvojaInvestícia
do vašej budúcnosti


 
 


Nákup inovatívnej technológie za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti Artweger, spol. s r.o.
Dopytovo orientovaný projekt

Stručný opis:

Realizácia projektu pozostáva z nákupu inovatívnej technológie. Tá je zložená zo strojných zariadení – technológie vstrekolisu s príslušenstvom, chladiacej jednotky, montážnej linky pre nový produkt a vstrekolisovacích foriem. Táto vysoko moderná technológia umožní zavedenie nových výrobných postupov v spoločnosti, na ktoré bude nadväzovať zavedenie výrobného programu. Výsledkom tejto činnosti bude nové produktové portfólio. Po nákupe technológie dôjde k inštalácii zariadení a jeho prepojeniu k existujúcej výrobnej linke. Takto nastavený výrobný proces umožní zvyšovanie efektivity práce a zvýšenie samotnej produkcie v kvalitatívnom aj kvantitatívnom vyjadrení. Počas doby realizácie projektu budeme vynakladať čo najvyššiu snahu pri implementácii investičných vstupov do výroby. Predpokladaným výsledkom bude čo najvyššie využívanie výrobných kapacít.

Miesto realizácie projektu:Artweger, spol. s r.o., Prešovská 1, 080 06 Ľubotice
Názov a sídlo prijímateľa: Artweger, spol. s r.o., Prešovská 1, 080 06 Ľubotice
Dátum začatia projektu: 10/2013
Dátum ukončenia projektu: 06/2015
Výška poskytnutého NFP: 150 693,75 EUR


www.siea.sk


www.economy.gov.sk

 
 
REALIZUJEME VAŠE NÁPADY