Artweger®

Verejne obstarávanie


19.7.2013 - Nákup inovatívnej technológie za účelom zvýšenia
konkurencieschopnosti spoločnosti Artweger, spol. s.r.o. - I. -
Informácia podľa § 44 ods. 2.

34_informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk-artweger_I_-na_profil.docx [DOC]


2.8.2013 - Nákup inovatívnej technológie za účelom zvýšenia
konkurencieschopnosti spoločnosti Artweger, spol. s.r.o. - II. -
Informácia podľa § 44 ods. 2.

39_informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk_artweger_I_-na_profil.docx [DOC]

 

 
REALIZUJEME VAŠE NÁPADY